Datové a telefonní sítě, internet, komunikační technika, zabezpečovací zařízení a jejich regulace.